Legging parkett i trapper med gjering uten kantlist.